Oldal kiválasztása

Adatkezelési szabályzat

 

  1. Az adatkezelő adatai

Cégnév: Progress Service Kft. – www. sikerkapuja.hu

Székhely: 3325, Noszvaj Gyöngyvirág utca 30.

Adószám: 25983380-2-10

Cégjegyzékszám: 10-09-036529

Nyilvántartó cégbíróság: Egri Cégbíróság

Adatkezelés nyilvántartási száma:  folyamatban..

 

  1. Az adatkezelő elérhetőségei

E-mail: free@freewebsite.hu

Telefon: +36 30 420 5959

 

  1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

 

  1. A kezelt adatok köre

A Progress Service Kft. az alábbi, a regisztráció során megadott adatokat kezeli:

1. Cégnév
2. E-mail cím
3. Telefonszám

 

  1. Az adatkezelés célja

“Rendeld meg” űrlapot kitöltők

 

  1. A felhasználó adataihoz hozzáférő személyek

 

A feliratkozás során az adataikat megadó személyek adataihoz a szolgáltató alkalmazottai, és egyéb szerződéses megbízottai kizárólag feladatkörükből eredően, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

 

  1. Az adatkezelés időtartama

 

A felhasználó által megadott adatokat a szolgáltató tárolja. A felhasználó a hírlevélről leiratkozhat, amely leiratkozás következtében a szolgáltató a kezelt adatokat törli a nyilvántartásból.

 

  1. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

A kötelező személyes adatok megadása nélkül a hírlevél szolgáltatás nem vehető igénybe. 
Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Ebben az esetben a szolgáltató munkatársai meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján), és válaszolnak a kérdésekre, így különösen információt adnak a kezelt adatok tartalmáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó cégről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a felhasználó adatait.

 

Amennyiben a felhasználó úgy véli, hogy a szolgáltató megsértette a személyes adatai védelméhez való jogát, igényét az Infotv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.

 

  1. Az adatkezelési szabályzat elfogadása és módosításának lehetősége

 

A felhasználó a feliratkozással vagy az űrlap elküldésével magára nézve elfogadja a jelen adatkezelési szabályzatot. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatás – módosítás hatálybalépését követő első – használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.